Rafaello

Name : Rafaello
Type : Dolomite
Finish : Polished
Bundle Number : AW01230
Avg. Size : 122″ x 80″
Origin : Brazil